Lạy Chúa Trên Cao (Hoàng Nam)

 

Thánh Giá Đồi Chơ Vơ (Hoàng Nam)

 

Chúa Giải Thoát Tôi (Melodie Thảo Vy )

Bài hát tôi sáng tác dựa trên TV-29 là bài đáp ca sau bài đọc thứ IV trong đêm Vọng Phục Sinh.

Hãy Hân Hoan (Melodie Thảo Vy )

Bài hát tôi sáng tác để hát trong phần đáp ca sau bài đọc thứ V trong đêm Vọng Phục Sinh.

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Melodie Thảo Vy )

Bài hát tôi sáng tác để hát trong phần tạ lễ Vọng Phục Sinh và Phục Sinh.

Yesemani (Odette Vercruysse - Đức Dũng)

 

Này Buồn Hỡi Xin Chào Người (Raymond Fau - Đức Dũng)

 

free hit counter