Saturday 1/10/15 – Chúa Nhật Lễ Chúa Giesu Chịu Phép Rửa (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Ngàn Dân Ơi
pdfpdfpdfpdfpdfpdf pdfpdfpdf pdf
Chẳng Biết Lấy Gì
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdf pdf pdf
pdf

Gặp Gỡ Đức Kito
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Từ Bây Giờ Cho Đến Ngàn Thu
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 1/17/15 @10 am – Lễ Đám  Tang

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Hy Lễ Cuối Cùng
pdf pdfpdfpdf
Lời Kinh Tạm Biệt

pdf pdf pdf pdf


Sống Gần Mẹ

pdf
pdf
pdf
pdf


Saturday 1/17/15 – Chúa Nhật II Thường Niên (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Họp Lại Đây
pdfpdf pdfpdfpdf
Hòa Khúc Tạ Ơn
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdf pdf pdf
pdf

Lắng Nghe Tiếng Chúa
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Điều Gì Phải Lo
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 1/24/15 – Chúa Nhật III Thường Niên (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Bài Ca Hiệp Nhất
pdfpdfpdfpdfpdfpdf pdfpdfpdf
Tặng Vật Cho Ngài
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdf pdf pdf
pdf

Người Chọn Gọi Ta Bằng Tên
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Kinh Hòa Bình
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 2/1/15 – Chúa Nhật IV Thường Niên (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Ca Nhập Lễ IV
pdfpdf pdfpdfpdf
Dâng Chúa Niềm Vui
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf

Bao La Tình Chúa
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Xin Ngợi Khen Cha
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 2/7/15 – Chúa Nhật V Thường Niên (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Con Hân Hoan
pdfpdf pdfpdfpdf
Con Muốn Dâng Ngài
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf

Thánh Giá Nào Cho Con
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Hoan Ca Mùa Xuân
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 2/14/15 – Chúa Nhật VI Thường Niên (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Ngợi Ca
pdfpdfpdfpdfpdfpdf pdfpdfpdf pdf
Dâng Ngài
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf

Chúa Mở Mắt Con
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Khúc Ca Tạ Lễ
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 2/21/15 – Chúa Nhật I Mùa Chay (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Thắp Sáng Lên
pdfpdfpdfpdfpdfpdf pdfpdfpdf pdf
Ngày Xuân Xin Dâng
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf

Rồi Khi Mùa Xuân Về
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Hoan Ca Mùa Xuân
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Saturday 2/28/15 – Chúa Nhật II Mùa Chay (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Nguyện Chúa Chí Ái
pdfpdf pdfpdfpdf
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf

Đường Thập Tự
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Ôi Nhiệm Mầu
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Kinh Thương Xótpdfpdfpdfpdfpdfpdf

Saturday 3/7/15 – Chúa Nhật III Mùa Chay (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Lạy Chúa Trời Con
pdfpdfpdfpdfpdfpdf pdfpdfpdf pdf
Là Đây Của Lễ
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf
Giesu Giesu
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Kinh Tạ Lễ
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 Thương Xótpdfpdfpdfpdfpdfpdf

Saturday 3/14/15 – Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Với Bước Chân Bé Nhỏ
pdfpdf pdfpdfpdf
Thân Lúa Miến
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf
Xa Mặt Trời
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Kinh Hòa Bình
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 Thương Xótpdfpdfpdfpdfpdfpdf

Saturday 3/21/15 – Chúa Nhật V Mùa Chay (B)

Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

Viola

Clarinet

Flute
Họp Lại Đây
pdfpdf pdfpdfpdf
Của Lễ Đơn Sơ
pdfpdf pdf pdfpdf pdf pdfpdfpdf
pdf
Chỉ Một Tình Mến
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Cầu Xin Thánh Gia
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 Thương Xótpdfpdfpdfpdfpdfpdf

First Chair:    
10/18/14: Kimberly - Thảo Vy
10/25/14:  Hiền - Joy - Như Ý
11/2/14: Đức Lộ, Bảo Tích, Thảo Vy
11/9/14: Diana, Jefferson, Như Ý
11/16/14: Diana, Jefferson, Thảo Vy

01/10/15: Hiền, Joy, Như Ý
1/17/15: Đức Lộ, Bảo Tích, Thảo Vy
1/31/15: Diana, Jefferson, Như Ý

2/7/15: Kimberly - Như Ý
2/14/15: Đức Lộ, Bảo Tích, Thảo Vy
2/28/15: Xuân Cầm, Thảo Vy
3/14/15: Kimberly, Thảo Vy
3/21/14: Diana, Jefferson, Thảo Vy

Orchestra Seat Assignment
Link to Bộ Lễ