Chúa Giêsu Vua (Thảo Vy - Hoàng Nam) :

Bài hát sáng tác cho Lễ Kitô Vua năm 2004.

Cha Từ Nhân(Odette Vercruysse,Đức Dũng) :

 

Chết Vì Yêu (Trần Xuân Long) :

Tác giả Trần Xuân Long từng làm Ca Trưởng ca đoàn Cêcilia tại Seatle, Washington State. Tôi có viết thêm các phần intro và chuyển nhạc để có thể dễ chuyển từ các phần khác nhau trong bài hát

Chúa Chăn Dắt Hồn Tôi (Odette Vercruysse, Lương Minh Đức, MK Văn Khoa) :

 

Của Ăn Nuôi Chiên Ta (Charles Bufham, Thảo Vy - Hoàng Nam):

 

Người Chọn Gọi Ta Bằng Tên (Ken Canedo, Đức Dũng):

 

Một Ngày Một Đời (Đức Dũng, Phạm Dương Hãn):

Tôi mượn nhạc bài hát Vì Bạn Đã Đến của anh Đức Dũng để sáng tác lời cho bài hát này.

Mừng Mùa Xuân 25 Năm (Thảo Vy - Hoàng Nam):

Bài hát sáng tác nhân dịp Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mừng 25 năm thành lập. Bài hát được trình diễn bởi Ca Đoàn Tổng Hợp tại Đại Nhạc Hội mừng Xuân Giáp Thân 2004 do Giáo Xứ tổ chức.

Vào tháng 8/2005, bài hát này được thay đổi đôi chút để cho ca đoàn tổng hợp tại Stockton, CA sử dụng trong ngày lễ kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Tôi đã được mời đến giáo xứ đó để điều khiển ca đoàn trong ngày vui trọng đại của họ.

Giuse, Người Âm Thầm (Hoàng Kim Quý):

 

Muôn Dân Về Đây (Phạm Dương Hãn):

Bài hát tôi sáng tác để tặng cho Thầy Giacôbê Trần Thiên Ân tại Syracuse, New York trong ngày thụ phong linh mục 6/3/2005

Hát Mừng Mônica (Phạm Dương Hãn):

Bài hát tôi sáng tác theo yêu cầu của cộng đoàn tại Raleigh, NC vào tháng 8/2005 . Bài hát được hoàn chỉnh với sự giúp đỡ rất tận tình của anh Tiên Cao là ca trưởng tại đó.

Mônica Gương Mẫu Mẹ Hiền (Phạm Dương Hãn):

Bài hát tôi sáng tác theo yêu cầu của cộng đoàn tại Raleigh, NC vào tháng 8/2005 . Bài hát được hoàn chỉnh với sự giúp đỡ rất tận tình của anh Tiên Cao là ca trưởng tại đó.

free hit counter