Xin Ở Lại Với Con (Phạm Dương Hãn)

Bài hát sáng tác cho cuộc rước kiệu Thánh Thể trong những ngày giảng phòng Mùa Chay 2005 do Frère Fortunate Phong hướng dẫn tại giáo xứ.

Một Tấm Bánh, Một Tình Yêu (Phạm Dương Hãn)

Bài hát sáng tác cho cuộc rước kiệu Thánh Thể trong những ngày giảng phòng Mùa Chay 2005 do Frère Fortunate Phong hướng dẫn tại giáo xứ.

Hãy Ca Tụng Chúa (Phạm Dương Hãn)

Bài hát sáng tác vào tháng 1/2006

Confitemini Domino (Jacques Berthier, Phạm Dương Hãn)

Bài hát tôi lấy từ tài liệu của Taizé Community và đặt lời Việt theo cảm hứng từ Kinh Hòa Bình của Thánh Phaxicô

Hãy Để Trẻ Nhỏ ( Phạm Dương Hãn)

(09/2006) Một vài suy tưởng trong bài đọc của Chúa Nhật 25 & 27 Quanh Năm (B)

free hit counter