Thánh Vịnh 96 (Melodie Thảo Vy):
Melolie Thảo Vy là tên con gái đầu lòng của chúng tôi. Bài hát này được tôi sáng tác để hát vào phần đáp ca trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đấng Cứu Độ Đã Sinh Ra (Thảo Vy - Hoàng Nam ):
Bài hát sáng tác cho Mùa Giáng Sinh 2004 để thay thế bài Thánh Vịnh 96. Hoàng Nam đây là tên của con trai của chúng tôi.
Chúa Giáng Trần (Hoàng Nam) :
Anh Hoàng Nam (xin đừng lẫn lộn với Hoàng Nam là tên con trai của chúng tôi) là một trong số các Ca Trưởng ca đoàn Vào Đời. giáo xứ Tân Định Sài Gòn. Sau khi rời ca đoàn Vào Đời, anh có làm ca trưởng tại nhà thờ Đa Minh Phú Nhuận. (Midi-Karaoke link xin vào phần Mùa Vọng - Giáng Sinh.)
Chúa Giáng Trần (Hoàng Nam) :
Đây là một sáng tác của anh Hoàng Nam với cùng tựa đề "Chúa Giáng Trần". (Midi-Karaoke link xin vào phần Mùa Vọng - Giáng Sinh.)
Ngày Mừng Vui (Thảo Vy - Hoàng Nam) : Bài hát sáng tác cho Mùa Giáng Sinh 2004 để hát trong phần Nhập Lễ. (Midi-Karaoke link xin vào phần Mùa Vọng - Giáng Sinh.)
Con Mong Chờ Ngài (Đỗ Vy Hạ) : Đây là sáng tác của Nhạc Sĩ Đỗ Vy Hạ với phần 2 bè phụ đệm do tôi viết.
Mong Chờ Giêsu (Negro Spiritual, LM Vũ Khởi Phụng) :  
free hit counter