Dâng Chúa Tình Yêu (Melodie Thảo Vy)

Bài hát được sáng tác trong dịp đám cưới ca viên ca đoàn Thánh Giuse tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Arlington - Virginia.

Hòa Khúc Tạ Ơn (Hoàng Nam)

 

Mọi Sự Con Có (Nhạc Ngoại Quốc, Đức Dũng)

 

Tình Yêu Dâng Cha (Tiên Hãn)

Nhạc phẩm được sáng tác cho ngày Thành Hôn 10/9/94 của chúng tôi. Có lẽ đây là bài hát "popular" nhất của tôi vì các đám cưới trong giáo xứ đã xử dụng bài hát này rất thường xuyên. Một bạn trong giáo xứ có giới thiệu bài hát này sang Belgium. Tôi có giới thiệu bài hát này lên cho www.catruong.com và nhận được ý kiến đóng góp, sửa chữa rất quí báu từ Linh Mục Nguyễn Hùng Cường (Maryknoll) và anh Duy Sinh (Canada) để giúp cho bài hát tăng phần ý nghĩa.

Nguyện Dâng Lên Chúa

Nhạc phẩm sáng tác vào dịp Lễ Giáng Sinh 2005 (mp3).

free hit counter