Thánh Vinh Sơn Liêm (Melodie Thảo Vy)

Sáng tác cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 2003. Giáo xứ chọn thánh: Vinh Sơn Liêm làm trọng tâm cho lễ. Bài này được sử dụng trong phần trình diễn của Ca Đoàn vào lúc trước vở kịch thánh.

Ca Mừng Vinh Sơn Liêm (Melodie Thảo Vy)

Sáng tác cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 2003. Giáo xứ chọn thánh: Vinh Sơn Liêm làm trọng tâm cho lễ. Bài này được sử dụng trong phần Thiếu Nhi múa dâng hoa.

Chứng Nhân Tin Yêu (Thảo Vy - Hoàng Nam)

Sáng tác cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 2004. Giáo xứ chọn 3 vị thánh: Đa Minh Phạm Viết Khảm, Luca Phạm Viết Thìn, và Giuse Phạm Trọng Tả làm trọng tâm cho lễ. Bài này được sử dụng trong phần Thiếu Nhi múa dâng hoa.

Thánh Nhân Hoàng Lương Cảnh (Phạm Dương Hãn)

Bài hát tôi sáng tác cho một ca đoàn Việt Nam tại Australia nhân dịp họ kỷ niệm lễ bổn mạng giáo xứ vào tháng 9/2005.

free hit counter