Thương Xót

Vinh Danh

Tin Kính

Thánh

ChúngCon Loan Truyền

Lạy Cha

Lạy Chiên Thiên Chúa

Bộ lễ này được sáng tác với sự khuyến khích của Linh Mục Chánh Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng. Bộ lễ được làm ra với mong muốn thay thế bộ lễ của Linh Mục Nguyễn Văn Trinh sau một thời gian dài sử dụng trong giáo xứ.

Ngày 10/6/07, bộ lễ đã được chọn để hát trong thánh lễ kỷ niệm 1 năm ngày khánh thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) Washington DC.

09/2008: Kinh Thánh Thánh Thánh được sửa chữa một đoạn theo bản văn phụng vụ mới của Sách Lễ Roma – 2005.

06/2013: Thương Xót và Vinh Danh được sửa chữa cho đúng bản văn phụng vụ

06/2013: Vinh Danh được viết thêm bè.Bài Hát

Ca Trưởng

Ca Đoàn

Violin I

Violin II

Violin III

Violin IV

Cello

ViolaViola  II

Clarinet

Thương Xót


pdf


pdfpdf pdf
pdf

Vinh Danh


pdf
pdf (2 bè)
mid
pdf pdf
pdf
Alleluia (Celtic)

pdfpdf pdf
pdf
Tin Kính

Thánhpdf
mid
pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf
Lạy Chiên Thiên Chúapdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf