Lời Kinh Dâng Mẹ (Tiên Hãn):

Bài hát này được sáng tác cho đám cưới của chúng tôi vào 09/1994. Mặc dù 10 năm đã trôi qua nhưng bài hát này vẫn được các ca viên tại giáo xứ yêu mến và chọn cho đám cưới của họ. Khi viết bài này tôi nhắm đến giọng ca solo của Lan Phương trong ca đoàn. Mỗi lần bài hát này được hát lên bởi em, tôi vẫn cảm thấy sự rung động khi bài hát này được em cất lên lần đầu tiên.

Khi tôi đưa bài hát này lên www.catruong .com để giới thiệu cho cộng đoàn lớn hơn thì tôi vinh dự được Linh Mục Nguyễn Hùng Cường dòng MaryKnoll để ý tới và ngài đã có nhã ý đặt lời thêm cho nhạc phẩm này.

Hình ảnh đôi tân hôn đứng trước tượng Đức Mẹ vào lúc cuối lễ luôn luôn cho tôi một suy nghĩ về cuộc sống của họ sắp tới. Hai người trẻ với những bước đầu tiên trong cuộc sống lứa đôi với bao thử thách, buồn vui .... Bài hát này xin dâng cuộc sống của họ cho Mẹ thân yêu.......

Mẹ Yêu (MK Văn Khoa ):  
Mẹ La Vang, Mẹ Chúng Con (Phạm Dương Hãn): Bài hát tôi sáng tác vào tháng 5/2005 cho giáo xứ nào nhận Đức Mẹ La Vang là thánh quan thầy bổn mạng.
Mẹ La Vang Quan Thầy Giáo Xứ Chúng Con (Phạm Dương Hãn): Bài hát tôi sáng tác vào tháng 5/2005 cho giáo xứ nào nhận Đức Mẹ La Vang là thánh quan thầy bổn mạng.
Đức Mẹ Lên Trời (Phạm Dương Hãn): (08/2006) Có thể là hơi gấp rút nhưng chỉ một thoáng nhạc hiện tới và sau đó bài hát được hình thành.....
Hướng Về Thánh Mẫu La Vang (Phạm Dương Hãn): (09/2006) Bài hát tôi sáng tác để phụ vào công việc xây cất lại ngôi thánh đường giáo xứ.
Xin Mẹ Giúp Chúng Con (Phạm Dương Hãn): (09/2006) Bài hát tôi sáng tác để phụ vào công việc xây cất lại ngôi thánh đường giáo xứ.
free hit counter