Đây là con gái đầu lòng Thảo Vy và con trai của chúng tôi Hoàng Nam

Phoenix Viet Youth Orchestra 2005

Gia đình tôi: Phượng Tiên, Melodie Thảo Vy (8 tuổi), Augustin Hoàng Nam (4 tuổi), và Regina Khuyên Vy (8 tháng)

Ban nhạc đang lên giây đàn để chuẩn bị cho buổi thâu hình cho Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn

Tập dợt lần cuối trước khi thâu hình

First Violin is having fun!!!

Dặn dò "VIP" Hoàng Nam lần cuối trước khi thâu hình

 

Hoàng Nam nhận chứng chỉ tham gia dàn nhạc và quà thưởng từ VYEA

Phoenix Viet Youth Orchestra với phụ huynh

Ban nhạc đàn quá .... hay cho nên có người ngủ luôn!!!

Phoenix Viet Youth Orchestra trình diễn tại lễ mãn khóa trường Việt Ngữ do VYEA tổ chức tại Annandale, VA

 

 

Con gái của chúng tôi: Melodie Thảo Vy

Con trai chúng tôi: Augustin Hoàng Nam đang đàn ..... ngược

Hoàng Nam rất chăm chú nhưng cầm đàn ... ngược