Tập hát tại nhà của Thu và Sơn CN 4/30/2006

 

Tập hát tại nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe (Scarborough, Maine) tối Thứ Sáu 5/19/2006

 

Happy Day Thứ Bảy 05/20/06. Thánh Lễ Hôn Phối lúc 10:30 sáng !!!!!